مرکز رشد دانشگاه
دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

اعضای شورای مرکز رشد واحد شبستر

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

آدرس صفحه اینترنتی

دکتر جلیل امیرپور دریانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر و رئیس شورا

دکترای زبان و ادبیات فارسی

http://amirpour.iaushab.ac.ir

دکتر سعید تقوی افشرد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نائب رئیس شورا

دکترای مهندسی نرم افزار کامپیوتر

http://taghavi.iaushab.ac.ir

دکتر حسن علیپور

مدیر مرکز رشد و دبیر شورا

دکترای مهندسی برق- قدرت

http://halipour.iaushab.ac.ir

دکتر محمدعلی حسینی پورفیضی

رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

دکترای رادیوبیولوژی

http://eastp.ir/

دکتر کامران پورقاسمی

عضو هیئت علمی و از مدیران صنایع استان

دکترای مهندسی مکانیک

-

آقای خیرالله عسگرپور

مدیر دانشجویی واحد و کارشناس حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

-

آقای تیمور اقدسی

مدیر امور مالی

کارشناس حسابداری

-