مرکز رشد دانشگاه
دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

از جمله حمایت ها و خدمات مرکز رشد عبارتند از:

 

 

- امکان استفاده رایگان از تمامی کارگاه ها، آزمایشگاه ها و امکانات دانشگاه

 

- فراهم نمودن فضای اداری بدون اخذ اجاره بها

 

- فراهم نمودن تجهیزات اولیه مورد نیاز شامل رایانه، اینترنت و ...

 

- امکان استفاده از کلیه امکانات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد

 

- امکان استفاده از تفاهم نامه های دانشگاه آزاد اسلامی با ارگان های مختلف

 

- امکان حضور در جشنواره ها و نمایشگاه های مورد نیاز

 

- امکان استفاده از برند دانشگاه آزاد برای محصولات تولید شده