.
مرکز رشد دانشگاه
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠

هدف از دوره پیش رشد:

 

هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فناورانه اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و تمامی افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و در نهایت آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

 

 

هدف از دوره رشد:

 

 

واحدهایی که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای پژوهشی و در قالب یک شرکت یا موسسه با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل می شوند و در زمینه پژوهش های کاربردی، توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت می کنند.

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.