.
مرکز رشد دانشگاه
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠

شرایط پذیرش در دوره رشد مقدماتی (پیش رشد):

 


- داشتن ایده محوری مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.

 

- امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.

 

- داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده

 

- ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضاء و همکاران.

 

 

شرایط پذیرش در دوره رشد:

 


- داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را سپری کرده باشد و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت داشته باشد.

 

- ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی؛

 

- ارائه برنامه کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار.

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.