مرکز رشد دانشگاه
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

مدت استقرار و نحوه خاتمه فعالیت در مرحله رشد:

 

 

مدت استقرار واحدهای فناور:

 

1.      یک دوره ۳ ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر ۵ سال قابل تمدید است.

 

2.      قرارداد استقرار به صورت سالانه با امضای ریاست واحد، معاونت پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.

 

 

خاتمه فعالیت واحد فناور:

 

1.      خروج موفق واحد فناور و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در قالب شرکت دانش بنیان؛

 

2.      به نتیجه نرسیدن طرح پیشنهادی واحد فناور

 

3.      رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد

 

4.      ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد