مرکز رشد دانشگاه
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

عنوان هسته فناور: فناوری سلامت پیشرو

 

مرحله رشد: رشد مقدماتی (پیش رشد)

 

نام مسئول هسته فناور: مهندسی ناصر صفدریان

 

سطح تحصیلات مسئول هسته فناور: دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی سهند

 

عنوان طرح: ساخت دستگاه شبیه ساز ضربان قلب انسان با قابلیت تولید نمونه های متعدد نرمال و انواع آریتمی های قلبی

 

آدرس پست الکترونیکی:  naser.safdarian@yahoo.com